Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 24 apr 2014

Rutine for bestilling av nøkler

Styret at etablert en oppdatert rutine for bestilling av nøkler.

Det har blitt vedtatt at OBOS skal stå for bestillingen av nøkler. Bestilling vil derfor skje ved at eier av den aktuelle leiligheten tar kontakt med OBOS for bestilling, på følgende e-post-adresse:

kjersti.gjerding@obos.no (tlf. 22 86 58 75)

Bestillingen skal inneholde følgende:

  • Leilighetsnummer/seksjonnummer

  • Navn på eier av leiligheten

  • Nøkkelens nummer (hvis bestiller ikke har mistet alle sine nøkler)

  • Navn på person som evt. skal hente nøkkelen

Sameier må fremvise legitimasjon som samsvarer med bestillingen ved henting. Sameier må selv undersøke om nøkkelen er ferdig.

Nøkler hentes hos Låsgruppen i Vitaminveien 1 A (Storo), 0485 Oslo, tlf. 09145

Nøklene blir fakturert direkte fra Låsgruppen til eier/beboer.