Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 22 jun 2015

Informasjon om avfallshåndtering ved Nye Major 3 Envac-systemet

Tilstopping av søppelsystemet fører til unødig høye kostnader for sameiet og det er derfor svært viktig at søppelsjaktene brukes slik de er tiltenkt. Her finner du nyttig informasjon om søppelsystemet og hvordan det skal brukes for å unngå at det tetter seg.

Beboerinformasjon - Riktig avfall i nedkastene

Råd om avfallshåndtering - Unngå stopp i Envac-systemet

Brukerveiledning - Envac system