Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 16 nov 2011

Gode råd for ventilering ved matlaging

Vi vil fra tid til annen oppleve at brannalarmen går når man lager mat. Vi kan unngå dette ved å følge disse rådene i denne artikkelen.

Generelt må det være tilskrekkelig tilluft for å få kjøkkenviften til å fungere optimalt når den er stilt på forsert ventilasjon. For å sikre funksjonen

  • Må tilluftsventilene ikke være lukket/tildekket

  • Sørge for at filtrene er rene for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømning

  • Du vil få bedre avtrekk om du setter et vindu på gløtt

  • Start den forserte ventilasjonen en liten stund før du begynner å steke

Ved å følge disse tipsene vil du selv redusere sannsynligheten for at en eventuell brannalarm skulle bli utløst.