Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 9 feb 2015

Avfallshåndtering - Colosseum Minigjenbruksstasjon

Som følge av at avfallscontaineren ved Nye Major er blitt fjernet ønsker styret å informere om Colosseum Minigjenbruksstasjon - et nære sted som har et veldig bra leveringstilbud for avfall! Klikk her for å lese mer!

Hvor?

Fridtjof Nansens vei 2 ( se kart )

Om Colosseum minigjenbruksstasjon:

På Colosseum minigjenbruksstasjon kan du både levere gjenstander til ombruk og finne nye skatter andre har levert inn. Ombruk er å gi tingene våre flere liv, og de er det helt kostnadsfritt for alle privatpersoner i Oslo. I lokalene holder også MUV Kreativt gjenbrukssenter til, der barnehager kan komme for å lage kunst av ting som ellers ville ha vært kastet.

Du kan også levere avfall til gjenvinning. Mottaket tar i mot husholdningsavfall på størrelse med det du kan bære med deg, maksimalt 0,5 m3.

De tar i mot:

 • Klær og tekstiler

 • Små gjenstander til ombruk

 • Metall

 • Trevirke (maks 1 meter i lengde)

 • Keramikk og perselen

 • Papp, papir og karton

 • Glass- og metallemballasje

 • Batterier, lysstoffrør og lyspærer

 • Farlig avfall

 • Små elektriske apparater

 • Plastprodukter

 • Isopor

 • Brennbart

De tar ikke i mot større artikler som sykler, hageavfall, løsmasser (jord) og matavfall. NB! Minigjenbruksstasjonen kan kun benyttes av private husholdninger.