Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Arne Kjeldsen

Arne Kjeldsen

Rolle: Leder
Bilde av Simen Sjølie

Simen Sjølie

Rolle: Styremedlem
Bilde av Stein Jacob Frisch

Stein Jacob Frisch

Rolle: Styremedlem
Bilde av Dragos Talvescu

Dragos Talvescu

Rolle: Varamedlem

Daglig leder

Arne Kjeldsen
nyemajor3(ат)gmail.com
Telefon: 913 14 635

;