Vellykket brannøvelse

Det var en vellykket og lærerik brannøvelse som ble arrangert av styret i Nye Major 3, Sørkedalsveien 7, i samarbeide med Oslo Brann- og Redningsetat, Forebyggende avdeling, 6. september 2018 kl 18:00.

Øvelsen omfattet tre deler:
• Teoretisk gjennomgang av risiko for brann, og brannsikringssystemene med brannmeldere, brannvarslingssystem og rømningsveier, varsling av brann til Brann og redningstjenesten i Oslo, slokking og evakuering. Deltakerne fikk god anledning til å få svar på sine spørsmål.
• Praktisk slokkeøvelse med demonstrasjon av slokketeknikk og alle deltakerne fikk individuell veiledning under slokking av brann.
• Oppsummering av brannøvelsen.

Grunnreglene ved oppdaget brann:
1. VARSLE brann med telefon 110
2. SLOKKE dersom mulig
3. EVAKUERE. Røm ut dersom ordinær trapp eller nødtrapp ikke er blokkert av røk.


Varsling:
Det er installert brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg i bygget med en brannmelder og sirene i hver leilighet.
Brannmelderen er tilkoblet leilighetenes sprinkleranlegg.
Det vil først utløses en alarm/sirene i leiligheten der brannmelderen har detektert røyk eller brenngass. Dersom brannmelderen ikke avstilles inne 3 minutter vil det gå en automatisk brannmelding til Brann og redningsetaten i Oslo. Ved utløst automatisk brannmelder vil to Brannbiler fra Briskeby stasjon rykke ut og ankomme Nye Major 3 etter få minutter.

• Vi ble oppfordret av kursleder til selv å ringe 110 dersom vi har oppdaget brann eller har mistanke om brann.
• Det kan ha oppstått svikt i den automatiske meldefunksjonen. Vi har derved også anledning til å beskrive hvor og hvordan brannen arter seg og Brann og Redningstjenesten kan utløse riktig tilpasset respons.

• Dersom du i egen leilighet har utløst en uønsket brannalarm (f.eks. kraftig stekos fra stekeovn eller stekepanne) har du 3 minutter på deg til å avstille alarmen ved å benytte avstillingspanelet i 1. etasje ved inngangsdør eller i trapperom 6. etasje. Se oppslag ved avstillingspanelene. Det er ikke mulig å avstille alarmen dersom flere enn en brannmelder er utløst, eller sprinkleranlegget er utløst.

Slokking:
Alle leiligheter og fellesrom har sprinkleranlegg som utløses når en brann gir tilstrekkelig høy varme.

Vann fra sprinkleranlegget kjøler ned og demper brannutviklingen, men gir ikke sikker slukking. Slukking av restbrann må alltid utføres.

Leilighetene er utstyrt med brannslange som er montert i skapet under vask på kjøkken.
Det er viktig at det ikke plasseres gjenstander som blokkerer tilgangen til brannslangen.

• Det er nødvending å kontrollere minst en gang per år at brannslangen virker.
• Vi kan rulle ut slangen bort til baderommet og åpne for spyling, eller benytte anledningen til å spyle balkongen med brannslangen i forbindelse med årlig felles balkongvask.

• Ved slokking med brannslange eller slokkeapparat(pulverapparat eller skumapparat) er det viktig å ta med brannslangen/slokkeren, gå rolig mot brannstedet og stopp når du er ca 3 meter fra flammene. Hold hånden din rundt enden av slangen. Åpne for vannspyling og rett vannstrålen med 60 grader vinkel mot flammenes rot.
• Dersom du står nærmere enn 3 meter fra brannen når du slokker er det stor risiko for at glør og brennende deler spres utover i rommet og brannen kan derved utvikle seg til å bli mer alvorlig.

• Dersom du har et slokkeapparat må du kontrollere at slokkeapparatet virker før du går mot brannstedet, trekk ut splinten og kontroller at det kommer ut skum eller pulver når du trykker på utløseren.

• Vi kan slokke alt med rent vann også brann i strømanlegg(rent vann leder ikke strøm). men vi må aldri bruke vann til å slokke brann i fett/olje.
• Vann på brennende fett/olje vil forårsake en voldsom økning av flammene.

• Brannteppe egner seg godt til å slukke brann i fett/olje i gryter eller panner. Brannteppepakningen må henge etter en krok på veggen for å være lett tilgjengelig og for at uttrekksmekanismen til brannteppet skal virke.
• Beskytt hender mot brannskade ved å brette brannteppet over hender før slukking ved kvelning av flammene.

• Pulverapparat egner seg til å slokke brann i fett/olje. (Pulverapparat kan også oppbevares ved minusgrader)

• Det kan også benyttes skumapparat som er godkjent for å slokke branntilløp i fett/olje.

Bruk av rømningsvei:
Nye Major 3 har to trappeløp for rømming som kan benyttes ved brann:

1. Det ordinære trappeløpet benyttes dersom det ikke er fylt av røk.
a. Trapperommet har et trykksettingsanlegg som starter automatisk ved brannalarm. En kraftig vifte tilfører uteluft inn i en større ventil nederst i trapperommet. I tillegg åpnes et spjeld øverst i trapperommet slik at røyk og brenngasser som kommer inn i trapperommet blåses ut.

2. Nødtrappen som er en vindeltrapp ved siden av heissjakten, kan benyttes dersom det er mye røk i det ordinære trapperommet.
a. Nødtrappen fører til utgang ved siden av hoveddøren i 1. etasje.

Dersom det ikke er brann i din leilighet skal du likevel umiddelbart rømmet ut ved å benytte trappene. Dersom begge trapperom er fylt av røk anbefales det å bli i egen leilighet til Brann og redningstjenesten kommer til leiligheten og kan hjelpe deg ut. Hver leilighet er en branncelle og vil hindre spredning av brann til andre deler av bygget i minimum 30 minutter.


Øvrig brannsikkerhet:
• Det sentrale brannmeldingsanlegget blir kontrollert av et firma en gang per år.

• Dersom du har en lokal brannmelder må du kontrollere og bytte batteri en gang per år.
• Benytt gjerne røykvarslerens dag. 1. desember. Brannmeldere skal byttes hvert 10 år.
• Innsnevring av rømningsvei er ikke tillatt.
• I forbindelse med brann og røykfylt mørk korridor trapp vil oppbevaring av gjenstander i korridorer og trapper hindre eller forsinke rømning og kan gi alvorlig fare for liv og helse.
• Det er ikke tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
• Propan er en eksplosiv og tung gass som legger seg langs gulv ved lekkasjer. Dette vanskeliggjør utlufting og kan utgjøre alvorlig brannfare. Selv en liten propanboks til turbruk kan forårsake voldsom kraftig eksplosjon dersom den utsettes for varme fra brann.
• Det er ikke tillatt å sette brennbart materiale inntil fasade eller inne i fellesrom.

• Pass på at ytterdøren lukkes når du går ut eller inn. Døren må være lukket av brannteknisk årsak.
• Det er montert automatiske dørlukker som skal holde døren lukket, men ved ugunstig vindretning eller andre forhold er ikke dørlukkeren alene tilstrekkelig til å lukke døren.
• Bytt slange på gassgrill senest hvert 3 år (se datomerking på slangen)eller tidligere dersom slangen blir skadet.


Slokkeøvelsen:

Vi fikk hjelp til å tenne på fra Fagansvarlig undervisning, Thomas Grimsgaard, Forebyggende avdeling, Brann- og redningsetaten Oslo.

Vi fikk tilgang til rikelig med slokkeutstyr (skumapparat). Med god instruksjon fikk vi slokket brannen.;