10 des 2017

Felleskostnader

Varsel om endring av felleskostnader

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 7,5% og Kabel TV med kr 83 i måneden pr seksjon fra 1.2.2018.

Bakgrunnen fir endringen er for å dekke prisstigning og økte faste kostnader.

Nye giroer vil bli sendt den enkelt i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen 

Styret i Nye Major 3 Sameie