I forbindelse med at sameiet har fått oppgradert sin avtale med Canal Digital vil alle beboere få montert nytt og bedre dekoder og nytt modem i sin leilighet. Monteringsselskapet kommer på besøk 2. og 3. mars. Les mer her om dette her!

I uke 9 vil vi få besøk av et selskap som vil montere nye TV-dekodere og modem hos oss, etter at styret signerte ny avtale med Canal Digital i slutten av 2015.

Tidspunkt for montering vil være

2. og 3. mars, kl. 16:00-20:00

Monteringen vil skje fortløpende slik at monteringsselskapet blir ferdig innen den fastsatte tiden. Det er også satt opp en reservetidspunkt dersom man ikke kan noen av ovennevnte datoer. Reservedagen er 4. mars, kl 09:00

Det er viktig at montørene kommer inn i leilighetene for og kunne få målt inn modemene.

Spørsmål om selve monteringen kan rettes til Mont-Tech AS på:

Tlf: 32 17 81 31, evt. e-post: cd@mont-tech.no

Montørene kan dessverre ikke love inn konkrete tidspunkt for avtale på grunn av stor pågang.

Til informasjon skal tidligere leid utstyr fra Canal Digital Returneres.