Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 22 okt 2013

Viktig informasjon vedrørende avfallshåndtering

Klikk deg inn på denne artikkelen for å finne viktig informasjon vedrørende avfallshåndtering i søppelnedkastene ved Nye Major.

Følgende link inneholder informasjon fra leverandøren av søppelnedkastene ved Nye Major:

Informasjon om riktig avfallshåndtering i nedkastene