Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 9 des 2013

Tiltak for å forebygge forstoppelser og groing i avløpsrør

I denne artikkelen vil du få noen smarte tips for å unngå forstopelser av avløpsrørene.

1. La alltid vannet renne en liten stund etter oppvask etc. er skylt.

2. Bruk alltid varmt vann når det er fettholdig avfall som skylles.

3. Bruk gjerne litt flytende avløpsåpner 1 gang pr. mnd. For å forebygge.

4. Bruk alltid flytende avløpsåpner (Mr. Muscle) kjøpes i daglivarebutikker.

5. NB! Plumbo (pulver) må ikke brukes da dette kan forsteine seg.

6. Ta av rister på baderomsluk, og rens sluket for hår og fett 2 ganger pr.mnd.

7. Klukker det i avløpsnettet, er det et tegn på at rørene er i ferd med å gro

igjen.

8. Klukking forekommer også når det blir brukt varmtvann pga lite oksygen.

9. Er klukkingen konstant, må det høytrykkspyles.

NB! Bruk aldri resirkulert dopapir, servietter eller tørkeruller i WC. Årsaken

til dette er at disse papirtypene er limt 2 ganger og har kjemikalier i seg

som ikke løser seg opp i vann. Kjøp hvitt dopapir.