Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 17 aug 2012

Sikkerheten ved Nye Major

Viktig informasjon vedrørende sikkerheten ved Nye Major vil du finne i denne artikkelen.

Etter initiativ fra styret i borettslaget, vil det bli installert følgende fysiske sikkerhetsanordninger på Nye Major:

  • Det blir montert sikkerhetslister på alle oppgangdørene. Dette er for å vanskeliggjøre at uvedkommende bryter seg inn i fellesområdene gjennom oppgangene.

  • For å begrense tilgangen mellom garasjeanlegget og oppgangene, vil hver heis bli utstyrt med nøkkelsikring for tilgang mellom U1 og U2 og oppgangene. Dette innebærer at alle må bruke sin nøkkel for å ta heisen til U1 og U2, og alle må bruke nøkkelen for å påkalle heisen til U1 og U2.

  • I løpet av sommeren vil det bli montert en ny garasjeport ved nedkjøringen til U1. Dette vil medføre at alle bilene blir sluset nedover i garasjen slik at ingen uvedkommende kan snike seg inn under innkjøringen.

  • Etter mye postkassetyverier har sameie 2 byttet til nye postkasser, som har medført at problemet ble borte. Denne erfaringen med postkassetyverier gjør at styret vil bytte til nye postkasser også hos oss.

ALLE BEBOERE har et ansvar for hvem de gir tilgang til fellesarealene. Det er viktig at INGEN UVEDKOMMENDE slippes inn!