Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 2 feb 2016

Renovasjonsetaten på besøk 8. og 9. februar

Alle innbyggere i Oslo kommune skal nå kildesortere matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå pose. For å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene. De ønsker å gjennomføre korte samtaler om kildesorteringen og tilbyr informasjon og praktiske tips. Vi svarer på spørsmål og tar med oss eventuelle tilbakemeldinger.

De legger også informasjon i alle postkasser, og de som ikke har mulighet til å være hjemme er velkomne til å ta kontakt med oss i ettertid dersom de ønsker mer informasjon.

Klikk her for informasjonsskrivet fra Renovasjonsetaten .