Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 20 okt 2010

Kasting av søppel

Vi ønsker å minne om at det ikke må kastes for store søppelposer i sjaktene utenfor bygget. Størrelsesmessig er en Rimi-pose som er helt knyttet igjen en god størrelse når søppel skal kastes. Om posene blir for fulle blir, som kjent, sjaktene tette, og dette fører igjen til større søppelansamlinger utenfor bygget. Vi ber deg også om å sjekke om sjaktene faktisk er tette før poser blir gjensatt utenfor ved søppeltømmingssystemet. Disse små tiltakene vil føre til at vi får et mer hyggelig miljø rundt inngangspartiet vårt.