Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 14 mai 2014

Info til alle sykkeleiere som har sin sykkel parkert ute i fellesarealet

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes sykkelbod i U1.