Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 7 jun 2011

Hensetting av gjenstander som skal kastes i fellesareal

Det har flere ganger blitt observert at det har blitt hensatt større gjenstander som skal kastes i fellesarealene. Dette påfører sameiet økte og unødvendige kostnader. Styret ber derfor beboere vennligst om å benytte seg av de tilpassede containere for slikt avfall, eller selv bringe det til egnet avfallstasjon.