Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 5 mar 2012

Har du observert mistenkelige/uønskede personer ved Nye Major

Styret har fått melding om at det til tider har blir observert en del mistenkelige personer ved Nye Major, som muligens kan ha en sammenheng med innbrudd som har skjedd i området. Styret oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med bomiljøtjenesten til Securitas (tlf. 22 97 10 70), dersom du skulle se noen mistenkelig personer i området. På denne måten unngår vi kanskje mange innbrudd og tyverier hos oss.