Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 1 okt 2011

Borttauing av feilparkerte biler

Parkeringssameiet har inngått en avtale med A/S Parkering om borttauing av feilparkerte biler i garasjeanlegget. Alle kjøretøy som står utenfor oppmerkede plasser og biler som blir feilparkert på plasser, vil bli tauet bort for eiers regning og risiko. Det er ingen gjesteparkering på Nye Major, så all parkerng for andre enn de som selv disponerer egen garasjeplass må skje mot avgiftebetaling på anviste plasser i U1.